BYFEST STORMØDE

Mandag d. 16. september 2019 – kl. 19.00 – Torvet

Dagsorden:

• Velkomst v/Louise
• Gennemgang af regnskab v/Kasper Larsen
• Evaluering – Ris/Ros
• Komitéen – vi mangler folk?
• Fordeling af arbejdsopgaver.
• Indsats 2019 vs. 2020.
• Evt.