1. Bestyrelsesmøde
  Tid: onsdag d. 29/01-2020 kl 1900 Sted: TORVET 
  Fremmødte: Poul, Lene, Margit, Mona, Sonja
 2. Dagsorden
  1. Valg af dirigent Lene
  2. Valg af referent Sonja
  3. Godkendelse af dagsorden ok
  4. Godkendelse  til referat af 22- 08 – 2019 referat godkendt
  5. Siden sidst v. Mona 
   Det går godt okonomien er god.
   Sommerudstillingen gik godt. Vi har fået nye medlemmer.
   Lene, Jane og Sonja repræsenteredede foreningen ved kulturkonferencen i Aars.
   Julemarked i år også og det var hyggeligt.

             

 6  Hvad var godt og dårlig i 2019 
– atelieret går fint vi kan sagtens være her…               
 Åben debat om planlægning af årets 2020   – udstillinger  udflugter osv    
Sommerudstillingen holdes i Getama. Mona spørger  Doris Lauritsen om vi må låne bygningen, det er nemt da stande er der.
Samtidig spørger hun om routeren til nettet. Men først undersøges prisen hos Hessellund (Sonja)

Udflugter: hvis nogle får en ide kan man spontant kontakte de andre medlemmer og tage afsted i flok.        

 7. Planlægning af Generalforsamling, dato, bespisning, hvor skal det holdes osv.              
Generalforsamling afholdes d. 10-03-2020 kl.: 18 til spisning Poul laver mad
derefter generalforsamling
– det afholdes i atelieret
I Indkaldelse skrives konto nr og reminder om at der skrives navn i meddelelsesfeltet.

8.  Tid og sted for næste bestyrelsesmøde    
Besluttes på generalforsamlingen af den nye bestyrelse.          

 9. Er vedtægterne i overenstemmelse
    Ændringsforslag til vedtægter: Passiv ændres evt. til støttemedlemmer
Og om indbetalingen skal være fast eller frivillig.        

 10.  På valg 2020 er
    Bestyrelsesmedlem: Mona, Angelina, Poul
Suppleant: Margit, Lene
Revisor: Heebøll              

11 .  Mona og Sonja orienterer om  Peder Stenilds arbejde med Getama            Kulturfabrikken.
Orienteret og diskuteret.
             

12. Event.
– drejebænken blev diskuteret og blev godkendt til brug.