Generalforsamling
Atelieret i Medborgerhuset
10-03-2020
kl 18.00

Vi spiser kl 18.00 hvor Poul har lavet mad.
Generalforsamling starter kl. 19.00

Tilmelding til mig pga. Maden

Husk Kontingent betales inden generalforsamling
konto nr.:7471 4567140798 Skriv navn i meddelelsesfeltet
voksne 300kr
unge  14-18 år 150kr
Børn ifølge med voksne 100kr
Passive 50kr /  husstand 80kr eller efter eget ønske

Forslag indsendes til mig,  Mona så det kan nå at komme på dagsordenen

Dagsorden
10-03-2020

 1.     Valg af dirigent og referent.
  Lene Flarup dirigent
  Sonja Feldt referent
  Fremmødte: Poul Spanggaard, Lene Flarup Kristoffersen, Heidi Andersen, Alice Trend, Margit Horn Nielsen, Sonja Feldt Pedersen, Carl Peter Christoffersen, Jane Bonnerup, Peter Stenild, Erna Porskjær, Mona Damm
 2.     Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.
  Beretning ved Mona Damm, formand og hun fortæller om årets gang i atelieret.
  Beretning bliver at se efter punktet Evt.
  Fra generalforsamlingen i Medborgerhuset orienterer Mona om betaling til brug af huset der nu er 1000 kr om året i stedet for de tidligere koppenge, hvor vi skulle betale pr person 5 kr. ved møder.
  Husets kassebeholdning går til de faste driftsomkostninger kommunen ikke betaler. Vi skal selv betale for småreperationer af vore egne ting og nyanskaffelser vi evt, måtte ønske.


 3.     Regnskab.
  ved Margit Horn
  Regnskabet blev godkendt.

 4.     Indkomne forslag.
  a.  Ændringsforslag til vedtægter: 
  Passiv ændres evt. til støttemedlemmer
  Skal indbetalingen være fastsat eller frivillig

  Det blev bestemt at vi fremover bruger ordet Støttemedlem
  Bestemt til: 50 kr pr person – 100 kr for husstand
  Bestyrelsen tager initiativer til hvordan vi kan få flere støttemedlemmer igen. Kunne være opslag ved udstillinger ,
  eller rundt omkring på Opslagstavler.

 5.     Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  Fremover kan budgettet lige balancere med faste udgifter og kontingent indtægter..
  Kontinget fortsætter som nu:
  voksne 300 kr
  unge  14-18 år 150 kr
  Børn ifølge med voksne 100 kr
 6.     Valg af bestyrelse

  Bestyrelsesmedlem:

  Mona Damm               modtager genvalg
  Poul Spanggård          modtager genvalg
  Angelina Damgaard   modtager ikke genvalg

  Suppleanter
  Margit Horn                 modtager genvalg
  Lene Flarup Kristoffersen  modtager genvalg

  Kasserer
  Margit Horn                  modtager genvalg

  Revisor
  Niels Heebøll                modtager genvalg
     

Ny Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer
Mona Damm               genvalgt
Poul Spanggård          genvalgt
Lene Flarup Kristoffersen nyvalg

Suppleanter
Margit Horn                 genvalgt
Kirsten Michaelsen nyvalg

Kasserer
Margit Horn                  genvalgt

Revisor
Niels Heebøll                genvalgt

 1.     Eventuelt
  Peter Stenild orienterede om Kulturfabrikken på det gamle Getama
  Og om sin kontakt til Vesthimmerlands Kommunalbestyrelse vedrørende muligheder derfor. Der er positiv indstilling til videre undersøgelser for muligheder . Det må ikke forringe det vi har i Gedsted i Medborgerhuset, skolen , Hallen osv.
  Det skal være nytænkende med nye aktiviteter og for hele kommunen og gerne udenfor Regionen.
  Peter søger tilkendegivelser og interesse fra Gedsted for at gå videre.
  – brainstorm:
  Samle foreninger på tværs så der kan søges fonde.
  Der skal være en tilsynsførende
  Varme klares ved varmepumper
  Handicapelevator i skakten
  Vand og kloak skal etableres igen – der er 2 flotte toiletter der bare skal tilsluttes.

  Der er kulturarvsmåned i juni – det er 6. år det afholdes
  Vi planlægger at holde det som vores sommerudstilling med aktiviterer og workshops osv. Flere gode kapaciteter inviteres for at lave en god udstilling, men mere om det senere.
  Det blev bestemt at det afholdes hver weekend i juni der er kulturarvsmåned.

  Der blev nedsat en gruppe til at planlægge Kulturarvsmåned inklusiv udstilling:
  Poul Spangaard
  Lene Flarup Kristoffersen
  Mona Damm
  Peter Stenild
  Jane Bonnerup
  Sonja Feldt Pedersen

  første møde tirsdag d. 17 marts kl 19.00

  Konstituerende bestyrelsesmøde d. 26 marts kl. 19.00

Beretning til Generalforsamlingen om 2019
I april blev vi inviteret  af Vesthimmerland kunstforening til at se Filmen Van Gogh Ved evighedens port. Som blev sendt i biografen i Aalestrup, Vi var nogen stykker som tog afsted og hvor det hele blev afsluttet  med en kop kaffe i Galleri Aalestrup en hyggelig aften og en god film.
Sommerudstilling:
Vesthimmerlands kunstforenings igangsætere Peter Stenild og Carl P Christensen inviteret os til at lave en fælles udstille i den  gamle Tang og madrasfabrik til Getama som er fra 1936. Det syntes vi lød spændende ud og siden vi plejer at selv lave vår udstilling var dette en rigtig fin ide at samarbejde med Vesthimmerland kunstforening og Gedsted kunstforening
Peter og Carl Peder havde lavet en lignende udstilling året før og de er begge  håndværkere, så kunne det jo ikke gå helt galt. Så Sonja og jeg sa ja til at være med i projektet. Fabrikken havde  ikke vært i brug i mange år, så det var masse repertioner  og planlægning som skulle til. Det blev arbejdet i flere uger og flere gav en hjælpende hånd med. Under udarbejdelsen var det en som fik ideen at kalde fabrikken for Kulturfabrikken det syns vi var et meget passende navn. Resultatet af vårt arbejde blev fantastisk. Udstillingen var på 2 etasjer på i alt 1000 kvadrat og det var 49 kunstner som udstillede.
Til Ferniseringen var det ca 200-300 kunstinteresserede og Gedsted drengen Erik Sommer som både komponist og musikpædagog havde sagt ja til at holde åbningstalen og spildte på sit harmonikaorgel til fællessang.
(Man kan se bildene og læse fra udstillingen på vår hjemmeside.)
Folk hygget sig både indenfor og udenfor da vejret også var på vår side.
Der har været mange rosende ord efter udstillingen så derfor håber vi på flere udstillinger.
Peter har store tanker for Kulturfabrikken Getama til kunst og kultur i Vesthimerland. Han har vært i kontakt med kommunen og han håber på grønt lys til at arbejde videre med at etablere KULTURFABRIKEN, med aktiv deltagelse fra alle tænkelige brugere i kommunen, uden at det selvfølgelig går ud over andre gode aktiviteter der i forvejen findes i Gedsted. Men det kræver at finde interesserede personer, foreninger der kan se muligheder i stedet. Spørsmålet  er så hvor stor opbakning  er fra kommunen, personer og foreninger til at få det op at stå, bla her i Gedsted.
For det er det som er det afgørende.

 I oktober var vi nogen stykker som tog afsted for at se Vesthimmerlands Kunstforenings Efterårs Udstilling i Aars museum .

Bagefter gik vi på Cafe’ hvor vi i ro og mag evaluerede udstillingens mange indtryk

Det var en fin udstilling og hyggelig eftermiddag.
1 december holdt vi også julemarked. Det var 7, Sonja, Lene, Paul,Kirsten,Margit, Bayan og Mona Vi hygget os med æbleskiver og Husmorforeningen hjemmelavet frikadeller, de havde juleudstilling nedenunder. Besøgende kunne vært bedre, men det var vist også arrangeret en udflugt, så vi tror det var årsagen. Lidt salg blev det også.

I år var vi 21 betalende medlemmer som betaler hver de 200kr i år. Af dem er 6 nye medlemmer 3 har meldt sig ud af foreningen. Som medlemmer får man mulighet til at udstille gratis. Man har tilgang til gratis maling og kan bruge bla.printer, projekter
( vi har nogen udfordringer med internettet efter at de lavet om på routeren, vi håber vi kan få det op at køre igen.)
Brug af printer tar vi 1 kr pr kopi. 
På vår hjemmeside kan man få en egen side, og fortælle lidt om sig selv, mailadresse og nogen bilder af de værker man ønsker at vise.
Det er Sonja der står for vår hjemmeside og nogen ganger er hun vist lit udfordret. Men som hun sier med lidt stædighed går det. Det er i hvertfald en fin og overskuelig hjemmeside.
I løbet af året har vi vært ca 4-6 personer som har malt hver tirsdag, snakken går gerne også over en kop kaffe og kager eller læse kunstavisen. Vi hygger os og det gir os både inspiration og ideer. Foreningen betaler nå 1000,00kr i året for leje af Atlieet. Hvor det før var koppenge, 5kr pr person
.Grunden er at Medborgerhuset får ikke økonomisk støtte længer for indvendig inventar det skal vi som foreninger selv dække. Alt som skal laves skal gå genom Husets forening og så genom kommunen .
Vi har valgt att trække os ud af  Gedeskægskomiteen,  vi vil derfor heller ikke modtage uddeling af overskuddet. Vi har valgt dette fordi  Gedeskægskomiteen ville at alle foreningerne skulle på ta sig flere opgaver. Vi var i år med til at hente ind gevinster til banko, at hjælpe til fredagen med børnedisco  samt oprydning derefter. Det syns vi ikke vi  kunne få til at hænge sammen arbejsmæssig med vår egen udstillin Vi i bestyrelsen ønsker at prioritere vår årlige udstilling og at arbejde med den. Gedeskægskomiteen så heller ikke vår udstilling som en del af  deres arrangement, men noget som gik sideløbende med Gedeskægsugen og som vi i Gedsted kunstforening selv arrangeret. Økonomisk kommer vi selvfølgelig til at mærke det på vår økonomi til næste år, i år fik vi 3000,00kr
Poul udstiller i Føtex i Skive, i Gedsted Hallen er det Jane. Sonja står for udstillingen på Plejehjemmet i Gedsted. Ellers udstille hver i sær på forskellige steder. Man er også flink til at formidle online kurser som jeg vet nogen har brugt og vært glad for.
Vår facebook er også et godt suplement , her har man blandt andet  mulighed at komme med forslag til udflugter og se om nogen vil med. 
Til sidst vil jeg takke  Dere som støtter os og har støttet os. 
Dette må blive de sidste ord fra formanden for kunstforeningen Mona Damm