Dagsorden
fremmødte: Mona Damm, Jane Bonnerup, Poul Spanggaard, Lene Flarup Kristoffersen, Sonja Feldt Pedersen

1 . valg af dirigent og referent
Dirigent: Lene
REf.: Sonja

2. Godkendelse af sidste bestyrelsesmøde
Godkendt ved sidste møde.

3. Konstituering efter valg

Ny Bestyrelse

Mona Damm                               Formand

Poul Spanggård

Lene Flarup Kristoffersen

Sonja Feldt Pedersen                 webmaster

Jane Bonderup                           Næstformand

Suppleanter
Margit Horn
Kirsten Michaelsen

Kasserer
Margit Horn

Revisor
Niels Heebøll

4. udflugter forslag
Hver især melder ud med gode ideer til galleribesøg og udflugter
– så prøver vi at samle en flok.

5. Fastsættelse af dato til næste bestyrelsesmøde
torsdag d. 27 august 19.00

6. Evnt.
Arbejdsdag på området omkring Det gamle Getama så det holdes fint til evt, udstillinger.  tirsdag d. 30 juni kl 19.00

Vi beholder linket på hj-siden til Referater og Information