DAGSORDEN

1  a)valg af dirigent og referent
   b)godkendelse af referat fra sidste møde
2 evaluering af udstilling 2020  som ikke blev noget af og som blev noget af (Sonja orienterer fra Getama)
3 julemarked i Medborgerhuset 2020 skal vi ha det i år igen?
4 udstilling til næsteår 2021
5 udflugt (Sonja har forslag)
6 Kontingent
7 bankgebyr
8 næste møde Generalforsamling.
9 Jane og Sonja fortæller fra sommermøde om den nye kulturpolitik fra Stenaldercenteret i Ertebølle.
10 Næste bestyrelsesmøde
11 eventuelt

REFERAT
– godkendt af fremmødte efter renskrivning
FREMMØDTE
Lene, Jane, Margit Kirsten, Mona, Poul og Sonja
1 a) valg af dirigent og referent
Dir.  Lene og  ref. Sonja
   b) godkendelse af referat fra sidste møde
referat blev godkendt ved slutningen af sidste møde

2 evaluering af udstilling 2020  som ikke blev noget af og som blev noget af (Sonja orienterer fra Getama)
Det var en frustrerende oplevelse at planlægge og påbegynde kontakterne til eventuelle udstillere i Kulturarvsmåneden på grund af corona og begrænsninger i muligheder for at forsamles i kommunens bygninger for andre end primærbrugere. Det endte med at være for sent og umuligt at få udvalgte kunstnere
Sommerudstillingen blev aflyst.
Men lysten til aktivitet forsvandt ikke og vi blev opmærksomme på at et tilskud kunne søges til aktiviteter for børn. På den måde kom workshoppen Skaberglæde i orden og blev afviklet i uge 33. Samtidig var der udstilling og arbejdende stande af Gedsted Kunstforenings medlemmer.

3 julemarked i Medborgerhuset 2020 skal vi ha det i år igen?
1. søndag i advent:  Udstilling og arbejdende værksted.

4 udstilling til næste år 2021
Der planlægges udstilling i Getama
sammen med Vesthimmerlands Kunstforening, hvis muligheden er der .

5 udflugt (Sonja har forslag)
Udflugt til SMK THY til udstillingen med
Anna Ancher  (4 november – 31 januar)
Beslutter senere / opslag på Kunstforeningens Facebook.  
 Andre forslag modtages.

6 Kontingent – ikke forslag til ændringer

7 bankgebyr
Vi skal ikke betale gebyr efter aftale med banken

8 Næste Generalforsamling.
afholdes til februar eller marts

9 Jane og Sonja fortæller fra sommermøde om den nye kulturpolitik fra Stenaldercenteret i Ertebølle.

10 Næste bestyrelsesmøde januar d. 19 kl. 19.00

11 eventuelt
evt. info aften for nye interesserede planlægges