Regler for persondata i foreninger

En rådgivningsguide om databeskyttelsesforordningen (GDPR)
og regler for foreningers og frivillige organisationers behandling af
persondata og personoplysninger – herunder billeder.

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning
(populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk) i kraft
som dansk lov. Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige
myndigheder.

Privatpersoner er i mange tilfælde undtaget fra forordningen
– fx når de behandler personoplysninger, som led i rent personlige eller
familiemæssige aktiviteter.

Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres
oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Derudover er hensigten, at
der skal være ens regler på området i alle EU-landene. Den nye forordning
stiller en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og
offentlige instanser, som gør brug af personoplysninger og persondata.

I denne guide kan du læse om de regler, I som forening eller
frivillig organisation skal overholde, når I behandler personoplysninger – dvs.
når I indsamler, registrerer, opbevarer, videregiver og sletter oplysninger om
fx medlemmer, frivillige og brugere.

Hvad er behandling af personoplysninger?

Behandling af personoplysninger og persondata er en
aktivitet eller en række af aktiviteter, som involverer brug af
personoplysninger. Det kan være både indsamling, registrering, opbevaring,
sletning eller ændring, søgning i, sammenstilling, overladelse eller
videregivelse til personer, myndigheder, selskaber mv. uden for foreningen

Guiden giver også svar på, hvordan I må bruge billeder af fx
medlemmer, frivillige og brugere på hjemmesider, sociale medier og på print.
Endelig er der i guiden en liste med vigtige ord og begreber, I skal kende,
samt til sidst en oversigt over, hvad I skal gøre for at leve op til reglerne i
persondataforordningen.

Husk, at det er Datatilsynet, der er myndighed på området og
afgør, om jeres behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med
lovgivningen.

Følg med i vores nyhedsbrev: Vi følger fortsat området tæt
og holder jer orienteret om lovgivningen, kurser, guider og andre værktøjer til
håndtering af personoplysninger i foreninger via vores nyhedsbrev, på Facebook,
LinkedIn og Twitter.

https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0

se mer på denne hj-side