Har du lyst til at vise dine billeder her
i Bogcafeen i Medborgerhuset i Gedsted så
kontakt Mona Damm